Anëtarët:

1. Center for Policies and Advocacy (CPA)
2. Mother Theresa Association (MTA)
3. Kosovo Democratic Institute (KDI)
4. Mundesia
5. ACTIV
6. Syri i Vizionit (SV)
7. Academy for Training and Technical Assistance (ATTA)
8. FOL
9. Kosovo Center for International Cooperation (KCIC)
10. Center for Peace and Tolerance (CPT)

Partnerët:

1. Serbian Democratic Youth, Gracanica
2. Iniciativa për Zhvillim Lokal, Fushë Kosovë
3. NGO Prehja, Skenderaj, 
4. NGO POLIS, Lipjan,
5. NGO Koha, Klinë
6. Shoqata e Intelektualëve të Pavarur, Deçan, 
7. NGO Elita, Viti
8. NGO Fortesa, Kamenicë
9. Ate Lorenc Mazreku
10. Elena Gjika, Kline
11. IFK, Gjakovë
12. OJQ Koha, Klinë 
13. VIZIONI 02, Istog 
14. ALMA, Pejë
15. Venerea, Pejë
16. Handiko, Pejë
17. Shoqata e gruas, Gjakovë
18. Medica Kosova, Gjakovë 
19. OAZA, Vitomericë, Pejë
20. CTI, Vitomeric, Pejë
21. Experimental Studio Group, Gorazdec
22. Shekulli XX1, Junik
23. Liria-i, Istog
24. Handiko, Gjakovë
25. SHG Zana, Klinë
26. Ardhmeria, Klinë
27. Qendra Rinore, Dragash
28. Rimëkëmbja e Bujqësisë, Suharekë
29. OJQ “7 Arte”, Mitrovicë
30. OJQ ” Stand Out, Vushtrri
31. ANP, Gjilan
32. Landsdown, Gjilan
33. Qendra Rinore, Gjilan
34. Merita, Gjilan
35. Vizioni Rinor, Kamenicë
36. Qendra Rinore, Viti
37. Legjenda, Viti
38. Youth Voice, Novo Bërdë