Mbikëqyrja e financave të subjekteve politike në Kosovë: Pritshmëritë- Eugen Cakolli Është fillimi i vitit 2020. S’ka kaluar shumë kohë qëkur kemi përmbyllur një cikël të suksesshëm zgjedhor. Në qershor pritet që KQZ-ja të publikojë raportin vjetor financiar së bashku me raportet përfundimtare të...
Mbikëqyrja Parlamentare e financimit të subjekteve politike në Kosovë- Violeta Haxholli Kuvendi i Kosovës realizoi me vonesa mandatin e tij mbikëqyrës ndaj shpenzimeve të fushatave zgjedhore të subjekteve politike. Kjo mundësoi fshehjen e shpenzimeve nga ana e subjekteve politike dhe shkaktoi vështirësi në auditimin...
Platformat online – si front i ri për shpenzime të pagjurmuara gjatë fushatave elektorale- Agnesa Haxhiu Meqenëse zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit ishin të parakohshme, edhe periudha kohore për fushatë për subjektet politike ka qenë më e shkurtër, prej 10 ditësh. Gjatë dhjetë ditëve zyrtare të fushatës zgjedhore, vëzhguesit...
Zëri i shoqërisë civile kundër Projekligjit për financimin e subjekteve politike- Agnesa Haxhiu Për më shumë se një muaj, organizata të shoqërisë civile organizuan aktivitete avokuese, takime me përfaqësues të lartë të të gjitha subjekteve politike të përfaqësuar në Kuvend me qëllim të ngrisin vetëdijen tek...
Rëndësia e transparencës së financave të subjekteve politike për luftën kundër korrupsionit- Violeta HaxholliV Një nga sfidat e shtetit të Kosovës që nga pas lufta mbetet niveli i korrupsionit në shkallë të gjerë. Institucionet e drejtësisë në vend kanë hasur në sfida në luftimin e kësaj dukurie,...
Rreth iniciativës për re(de)formimin e legjislacionit lidhur me financimin e subjekteve politike- Agnesa Haxhiu Në vitin 2016 kur Kosova kishte nënshkruar marrëveshjen për Stabilizim Asociimi,  Agjenda për Reforma Evropiane ishte lansuar si dialog i nivelit të lartë në mes BE – së dhe Kosovës në mënyrë që...
Mbikëqyrja e financave të subjekteve politike në Kosovë: Realiteti- Eugen Cakolli Përkundër pritshmërive dhe kërkesave të vazhdueshme të shoqërisë civile, me trendët aktualë të organizimit të fushatës parazgjedhore në Kosovë do të jetë pothuajse e pamundur që të evidentohen shpenzimet e bëra nga subjektet...
Publikimi i raporteve financiare të subjekteve politike dhe kandidatëve: A është i mjaftueshëm?- Eugen Cakolli Rreth dy javë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 6 tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte publikuar Dosjen e Informimit Publik për Subjektet Politike dhe Kandidatët e Zgjedhjeve, në të cilën janë...
Para fushata zgjedhore: mungesa e rregullimit ligjor- Violeta Haxholli Fushatat zgjedhore të subjekteve politike në Kosovë fillojnë para afatit zyrtar të paraparë me legjislacionin për zgjedhjet. Periudha deri te hapja zyrtare e fushatës zgjedhore apo siç është quajtur ndryshe para fushata zgjedhore,...