Të ndryshme

DnV: Procesi i votimit fillon në kohë

Demokracia në Veprim po vëzhgon mbarëvajtjen e procesit zgjedhor me 90 vëzhgues nëpër qendra të votimit në 21 komuna ku po zhvillohet balotazhi. Vëzhguesit gjatë gjithë ditës do të raportojnë mbi mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, duke filluar nga hapja e…
Të ndryshme

Komunikatë për Media

Koalicioni i OJQ-ve, “Demokracia në Veprim” është duke monitoruar procesin zgjedhor në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Dnv për monitorimin e këtij procesi ka të angazhuar në teren 1600 vëzhgues si dhe disa ekipe mobile. Monitoruesit tanë…
Të ndryshme

Komunikatë për Media (14 h)

Koalicioni i OJQ-ve, “Demokracia në Veprim” po vazhdon të monitorojë procesin e votimit në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Nga vëzhguesit e Demokracisë në Veprim, deri në orën 14 janë paraqitur këto të dhëna: Siç raportohet nga…
Të ndryshme

Komunikatë për Media (18 h)

Demokracia në Veprim po vazhdon monitorimin e procesit zgjedhor. Sipas raportimeve të vëzhguesve tanë, deri në orën 18:00, mbarëvajtja e procesit zgjedhor është si në vijim: Kushtet dhe rrethanat për votim të lirë Bazuar në të dhënat e vëzhguesve të…
Të ndryshme

Fushatë e qetë me shkelje të kodit të mirësjelljes

Koalicioni i OJQ-ve “Demokracia në Veprim” DnV ka prezantuar të hënën të gjeturat nga monitorimi i javës së dytë të fushatës zgjedhore. Në konferencë për media është vlerësuar se fushata në përgjithësi po zhvillohet e qetë dhe pa ndonjë incident…