Të ndryshme

Performanca artistike “Mbroje votën”

Koalicioni i OJQ-ve “Demokracia në Veprim”, në kuadër të aktiviteteve senzibilizuese për të nxitur zgjedhje me standarde demokratike, ka organizuar në Sheshin “Ibrahim Rugova” një performancë me moton “Mbroje votën”. Aktorë kosovarë kanë…
Të ndryshme

Te verbrit njoftohen me procesin zgjedhor

Me moton “Unë votoj vet”, Demokracia në Veprim ka organizuar një tryezë me personat e verbër dhe me te pamë të dobësuar te komunës së Prishtinës. Në këtë tryezë janë diskutuar të drejtat që gëzojnë personat me nevoja të veçanta, në veçanti…
Të ndryshme

DnV edukon votuesit jashtë Kosovës

Fushata që ka për qëllim të informoj votuesit jashtë shtetit ka filluar më 22 gusht. DnV ka vendosur 2 tavolina informuese në aeroportin e Prishtinës dhe në kalimin kufitar në Merdare, duke shpërndarë broshura për votuesit jashtë shtetit, derisa ata udhëtonin…
Të ndryshme

DnV avokon për përfshirje të gruas në proces zgjedhor

Demokracia në Veprim (DnV) ka mbajtur debat publik me grupin e grave deputete të Kosovës për të diskutuar përfshirjen e plotë të gruas në procesin e ardhshëm zgjedhor. Në këtë debat janë biseduar problematikat dhe një numër çështjesh që i kanë përcjellë…
Të ndryshme

DNV publikon thirrjen për propozime për grante të vogla

Demokracia në Veprim (DnV) planifikon që në muajtë e ardhshëm të bashkëpunoj me organizatat që merren me promovimin e të drejtave të grave, për të implementuar aktivitete që kanë të bëjnë me edukimin e grave në regjione të ndryshme të Kosovës. DnV do të…
Të ndryshme

Takimi i Bordit të Demokracisë në Veprim

Bordi i Demokracisë në Veprim (DnV) është takuar me 26 Korrik 2013 për të diskutuar qëndrimin e bordit ndaj letrës së tërheqjes së D4D-së, strategjinë e publikimit të rezultateve, buxhetin përfundimtarë, kërkesën e organizatës CPT për anëtarësim në…
Të ndryshme

Vendimi i DnV lidhur me kualifikimet e vëzhguesve

Me datën 26 Korrik 2013, Demokracia në Veprim (DnV) ka marrë vendim mbi kualifikimet që duhet përmbushur vëzhguesit afatshkurtër dhe afatgjatë për të qenë vëzhgues të DnV. DnV vendos këto kualifikime në mënyrë që të ketë vëzhgues profesional të cilët i…