Të ndryshme

Amendamentimi i Kushtetutës – qytetarët japin mendimin

Demokracia në Veprim në Bashkëpunim me Komisionin parlamentar për Amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ka organizuar të martën në Prizren debatin publik me qytetarë, lidhur me amendamentimin e Kushtetutës, gjegjësisht zgjedhjen e…
Të ndryshme

Kushtetuta po ndryshon – bëhu edhe ti pjesë e procesit!

Demokracia në Veprim në bashkëpunim me Komisionin për amendamentimin e Kushtetutës lansoi sot fushatën për informimin e saktë dhe më kohë të qytetarëve në lidhje me procesin e amendamentimit të Kushtetutës si dhe vetëdijesimin e tyre mbi efektet e këtij…
Të ndryshme

Komunikatë për media [ Ora 14:00 ]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim është duke vazhduar monitorimin e procesit të rivotimit në Komunën e Mitrovicës me rreth 130 vëzhgues statik dhe 20 vëzhgues mobil. Sipas të dhënave të ofruara nga vëzhguesit tanë nga tereni, gjatë procesit të votimit…
Të ndryshme

Komunikatë për media [ Ora 18:00 ]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim po vazhdon vëzhgimin e procesit të rivotimit në Komunën e Mitrovicës. Sipas raporteve të vëzhguesve tanë, deri në këtë periudhë raportuese janë evidentuar këto parregullsi: Asistime të më shumë se një votuesi (…
Të ndryshme

Rezultatet preliminare [ 23:00 ]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim gjatë tërë ditës së sotme ka vëzhguar procesin e rivotimit në Komunën e Mitrovicës. Parregullsitë e evidentuara gjatë procesit të numërimit sipas informatave të ofruara nga vëzhguesit tanë janë si në vijim: Në…