Të ndryshme

Komunikatë për media [ ora 10:00 ]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim është duke vëzhguar procesin e rivotimit në Komunën e Mitrovicës me rreth 130 vëzhgues statik dhe 20 vëzhgues mobilë. Vëzhguesit tanë kanë raportuar se janë hapur të gjitha vendvotimet dhe procesi i votimit ka…
Të ndryshme

Komunikatë për media [ Ora 23:00 ]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim ka vëzhguar procesin e rivotimit në Komunat e Skenderajt, Drenasit, Deçanit dhe në dy qendrat e votimeve në Malishevë e Lipjan. Parregullsitë e evidentuara gjatë procesit të numërimit: Abri të Epërme të Drenasit…
Të ndryshme

Komunikatë për media [ deri në ora 8:00]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim është duke vëzhguar procesin e rivotimit në Komunat e Skenderajt, Drenasit, Deçanit dhe në dy qendrat e votimeve në Malishevë e Lipjan. Siç raportohet nga vëzhguesit tanë në terren, deri në orën 8 të gjitha…
Të ndryshme

Komunikatë për media [deri në ora 12:00]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim vazhdon vëzhgimin e procesit të rivotimit në Komunat e Skenderajt, Drenasit, Deçanit dhe në dy qendrat e votimeve në Malishevë e Lipjan.Siç raportohet nga vëzhguesit tanë në terren, deri në orën 12 kanë votuar: Në…
Të ndryshme

Komunikatë për media [deri në ora 14:00]

Pas transmetimit të konferencës për media të Demokracisë në Veprim, të orës 14:00, në lidhje me keqpërdorimet e ndodhura gjatë procesit të votimit, vëzhguesit e Demokracisë në Veprim kanë filluar të kërcënohen. Në vendvotimin 0303e/01r në…
Të ndryshme

Komunikatë për media [deri në ora 18:00]

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim vazhdon vëzhgimin e procesit të rivotimit në Komunat e Skenderajt, Drenasit, Deçanit dhe në dy qendrat e votimeve në Malishevë e Lipjan.Siç raportohet nga vëzhguesit tanë në terren, deri në orën 16 kanë hedhur votat e…