Publikime

RAPORTI PËRFUNDIMTAR I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE -Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës